ELITE
ELITE TOALLA MAXWIPE 50 PAÑOS ELITE TOALLA MAXWIPE 50 PAÑOS
ELITE
ELITE DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30 METROS ELITE DOBLE HOJA 4 ROLLOS 30 METROS
ELITE
PAPEL HIGIÉNICO ELITE ULTRA BLANCO 30 METROS 12X10 PAPEL HIGIÉNICO ELITE ULTRA BLANCO 30 METROS 12X10
ELITE
PAPEL HIGIENICO ELITE HÚMEDO X40 UNIDADES PAPEL HIGIENICO ELITE HÚMEDO X40 UNIDADES